HARTANAH
 
  • Setiap negara mungkin mempunyai terma yang sama tapi ciri-ciri rumah yang sedikit berbeza. Ciri-ciri sesebuah rumah itu ada yang dibezakan daripada segi jenis rumah, fasiliti, sudut legal, pemilikan tanah, harga dan lain-lain. Dalam kategori atas tanah (landed), rumah akan dibina dengan satu tingkat, dua tingkat dan tiga tingkat. Tiga tingkat paling maksimum yang admin pernah lihat di Malaysia. Tanah bagi rumah jenis ini dimiliki secara persendirian oleh pemilik rumah tersebut (individual title/geran individu).